Tong ket thu chi

Sau tran chung ket voi rat nhieu cam xuc, BTC da nhanh chong tien hanh can doi thu chi de thong bao cho tat ca cac thanh vien mot cach cong khai va minh bach. Sau day la mot so cac quyet dinh duoc BTC ap dung trong viec tinh diem, xin duoc thong bao voi moi nguoi duoc ro.

1. Tru ba vi tri dan dau bang xep hang, tat ca cac thanh vien co so diem (tu day ve sau se duoc ky hieu la D) la duong se dong loat dong la 5E. Dieu nay duoc BTC quyet dinh voi muc dich sao cho tat ca moi thanh vien du it hay nhieu deu co it dong gop cho buoi tong ket BBC. Dong thoi day cung la bien phap lam giam tai cho cac thanh vien co so diem am.

2. Cac thanh vien co so diem am se duoc BTC quy doi ra tien (tu day ve sau se duoc ky hieu la T) theo cach

0 > D > -20  ->  T = 15E

-20 > D > -50 -> T = 20E

-50 > D > -100 -> T = 25E

-100 > D > -150 -> T = 30E

-150 > D > -200 -> T = 35E

-200 > D > -250 -> T = 40E

3. Nhung thanh vien khong co dieu kien tham du tong ket giai se duoc BTC tru di 10E doi voi thanh vien co so diem am va 5E doi voi thanh vien co so diem duong.

4. Sau khi can doi thu chi so tien con lai hien tai la 10E (hoac co the lon hon neu thu them duoc cac khach moi ma BTC chua kip thu trong buoi tong ket) se duoc BTC giu lai de co the phuc vu cho cac chi phi lien quan den may no ma chung ta da muon va su dung cho buoi tong ket.

5. Trong ban thu chi duoi day, neu thanh vien nao co co tien can phai dong la am co nghia la se duoc nhan lai tien cua BTC va nguoc lai neu ai co so tien can phai dong la duong dong nghia voi viec phai dong them tien cho BTC.

6. Tu ngay mai tro di, BTC se tien hanh tra lai hoac thu them tien doi voi cac thanh vien, rat mong moi nguoi nhanh chong hoan thanh quyen loi va nghia vu cua minh cho BTC. Moi lien he hay thac mac moi nguoi co the lien he voi dai dien duoc BTC tin nhiem do la ban Kien Coi.

Cuoi cung BTC xin duoc cam on den tat ca cac thanh vien da dong gop cung nhu tham gia nhiet tinh vao buoi tong ket BBC day mau sac va y nghia. Dac biet, BTC cung xin duoc gui loi cam on sau sac den cac gia dinh tai khu vuc Torcy bao gom gia dinh chi Van Anh, anh Duc Hieu, anh Hung, anh Kien Coi + Trung con, anh Viet … da chuan bi het suc chu dao cho buoi BBC duoc thanh cong tot dep.

Mot vai hinh anh cua buoi BBC voi cac guong mat quen thuoc cua VCK2010.

Cac lanh dao xem bong da phong cach cung khac han nguoi thuong.

Khong biet anh Kien coi dang mo ve ai

Thay Viet dang hoi tuong ve tran bong buoi sang

Publicités
Publié dans Uncategorized | 5 commentaires

Ban xep hang sau 63 tran

Publié dans Uncategorized | 1 commentaire

Ban thong bao so 31 : Ke hoach chi tiet buoi tong ket giai VCK2010

BTC xin duoc thong bao voi toan the ba con la moi cong tac to chuc cho buoi tong ket giai VCH2010 da gan nhu hoan tat. Chung ta chi con viec cho den gio G, ngay N de no phat sung khai hoi. BTC cung xin duoc thong bao cho toan the ba con chuong trinh chi tiet cua buoi tong ket giai VCK2010 vao ngay chu nhat 11/7 bao gom ba hoi chinh.

Hoi 1 : Bong da giao huu giua cac thanh vien cua VCK2010 va cac khach moi. Tran bong da duoc bat dau chinh thuc vao dung 10h00. Vi chuong trinh cua buoi tong ket la het suc day dac va duoc truyen truc tiep tren song cua dai VTV nen BTC rat mong cac cau thu cung nhu cac co dong vien den dung gio de khong anh huong den chuong trinh cua BTC cung nhu cua nha dai.

Hoi 2: « An va Choi » duoc bat dau vao luc 13h00, do la su ket hop cua dai tiec BBC ket hop voi cac tro choi dan gian truyen thong (Chan, Ta La, …) xen lan voi cac tro choi hien dai (poker, PS, …). BTC cung se tien hanh tong ket va trao cac giai vo dich vong chung ket xuoi va vong chung ket nguoc cho cac thanh vien duoc giai. Dong thoi BTC cung khong quen trao giai cho cac thanh vien duyen dang nhat cua VCK2010.

Hoi 3 : tuy la hoi cuoi cung nhung lai la thoi diem duoc cho doi nhat cua buoi dai le. Tat ca cac thanh vien cung nhu khach moi se duoc thuong thuc tai cho tran chung ket VCK 2010 giua hai cuong quoc bong da Ha Lan va Tay Ban Nha. BTC da chuan bi mot may no voi cong suat 850 W cung voi 2LCD de dap dung nguyen vong nay cua cac thanh vien va khach moi. De tang tinh hap dan, BTC se ap dung mot dieu luat rieng cho tran chung ket va se thong bao tai cho cho tat ca cac thanh vien truoc khi tran dau bat dau.

BTC xin duoc hen moi nguoi vao chu nhat 11/7. BTC cung hy vong day se la mot ky niem kho quen cho tat ca moi nguoi moi khi nhac den VCK2010.

Publié dans Uncategorized | 8 commentaires

Ban thong bao so 30

Ti lệ trận tranh giải ba ngày 10/7.

Duc vs Uruguay 0¾ (1 – 1)

Publié dans Uncategorized | 51 commentaires

Ban thong bao so 29 + Ket qua xep hang sau vong ban ket

Tinh den thoi diem hien tai, BTC moi thu duoc tien cua 13 thanh vien, so luong nay la kha khiem ton so voi so luong thanh vien chinh thuc cua VCK2010. Han cuoi cung da rat gan (thu sau 9/7), BTC rat mong cac thanh vien nhanh chong chuyen tien cho nhung nguoi duoc BTC tin nhiem dung ra thay mat BTC de thu. Dong thoi cac thanh vien nao thu xep duoc hoac khong thu xep duoc de den tham du tong ket giai cung nhanh chong thong bao cho BTC duoc biet thong qua entry nay. Neu cac thanh vien nao co y dinh moi them khach di cung thi cung nhanh chong thong bao cho BTC duoc biet de co ke hoach tiep don duoc chu dao.

BTC cung xin duoc thong bao lai ten cac thanh vien dai dien cho BTC de moi nguoi lien he

Khoa 37 + 39 + 40 GT => Kien Coi

Khoa 43 GT + Mai Sy Hai => Duc Thai

Khoa 44 GT => Minh Quan

Khoa 42+45 GT => Huy Toan

Khoa 41-49 XD => Duc Hieu

Con day la ban xep hang moi nhat cung nhu danh sach cac thanh vien da dong tien tham du tong ket giai.

Publié dans Uncategorized | 52 commentaires

Ban thong bao so 28 + Ket qua xep hang sau tran ban ket thu nhat

Ti lệ trận bán kết thứ hai ngày 7/7.

Duc vs Tay ban nha 00 (1 – 1)

Ti lệ trận bán kết thứ nhất ngày 6/7.

Holland vs Uruguay 0¾ (1 – 1)

Publié dans Uncategorized | 116 commentaires

Protégé : Ban thong bao so 27 : Tong ket giai VCK2010

Cet article est protégé par un mot de passe. Pour le lire, veuillez saisir votre mot de passe ci-dessous :

Publié dans Uncategorized